Yamuk Alan Formülü

Sevgili Meraklıyız blog takipçileri, bu yazımızda sizlere yamuk alan formülü hakkında bilgi vereceğiz. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorsanız geometri dersinde yamuk konusu sizi epey ilgilendirecektir. İyi dersler dileriz.

Yamuk Nedir?

Yamuk, en az iki kenarının birbirine paralel olduğu bir dörtgendir. Yamuğun alt ve üst tabanı birbirine paraleldir ve bu kenarlara yamuğun tabanları adı verilir. Alt taban ve üst taban olarak isimlendirilir. Yamuğun paralel olmayan yani genellikle sağ ve sol taraflarında olan kenarlarına ise yanal kenarlar denir.

Yamuk Alan Formülü

Yamuk alan formülü için ilk olarak alt taban uzunluğu, üst taban uzunluğu ve yükseklik uzunluğu değerlerinin bilinmesi gerekiyor. Bu değerleri biliyorsanız şu formülü kullanarak yamuğun alanını öğrenebilirsiniz.

  • (a + b / 2) . h

Yukarıdaki formülde a ifadesi üst taban, b ifadesi alt taban, h ifadesi ise yüksekliğe eşittir. Alt taban ve üst tabanın toplamının yarısı ile yüksekliğin çarpılması sonucu ile yamuğun alanı hesaplanır.

Yamuğun kenar uzunlukları farklı mıdır?

Yamuğun kenar uzunlukları genellikle farklı olur. Alt ve üst taban birbirine hiçbir zaman eşit olmaz. Eşit olduğunda o geometrik şekilde, yamuk değil dörtgen olur. Yanal kenarlar ise bazen birbirine eşit olabilir. Yanal kenarları birbirine eşit olan yamuklara, ikizkenar yamuk adı verilir. Her kenarı farklı olan yamuğa, çeşitkenar yamuk adı verilir. Bir yanal kenarı ile alt taban ve üst taban dik açı oluşturan yamuklara ise dik yamuk ismi verilir.

Yamuk özellikleri nelerdir?

  • Yamuğun iç açıları toplamı 360’dır. Yamuğun sağ taraftaki açılarının toplamı ve sol taraftaki açılarının toplamı 180’dir.
  • Yamuğun birbirine paralel olan karşılıklı kenarlarına alt taban ve üst taban denir.
  • Yamuğun birbirine paralel olmayan karşılıklı kenarlarına yanal kenar denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir