En Küçük Ve En Büyük Tam Sayı Kaçtır?

Gerek hayatımızda gerekse sıklıkla matematik derslerinde var olan sayılar çeşitli sınıflandırılmaların içine girerler. Bunların başında; derste, ödevlerinde ya da merakları sebebiyle “en küçük ve en büyük tam sayı kaçtır?” sorusu gelmektedir.

Tam Sayı Nedir?

Kısa bir ifade ile tam sayılar, eksi sonsuzdan başlayıp, artı sonsuza dek devam etmekte olan sayılardır. Diğer bir ifade ile zamanda yönlü sayılar olarak da isimlendirilirler. Tam sayılar, tam bir değeri ifade ederler. Örneklersek; bir düzine yumurta 12 tanedir, bir sınıfta 20 öğrenci vardır, bir balkon 4 metredir şeklinde örnekler verilebilir.

Tam sayılar, simge olarak ‘Z’ harfi ile ifade edilir. Almanca Zahlen sayı anlamına gelir. Tam sayı denilen bu sayılar kendi içinde gruplara ayrılırlar. Bunlar; pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar şeklinde sınıflandırılır. Pozitif tam sayılar sol tarafında + (artı) işareti bulunan veya hiçbir şey bulunmayan rakamlar olarak adlandırılır. Sayı doğrusunda 0 (sıfır) sağ yanında bulunurlar. Sayma sayılarının tümü aynı zamanda pozitif tam sayılardır. Z=( +1, +2, +3, +4, +5).  Negatif tam sayılar ise sol tarafında – (eksi) işareti bulunur. Sayı doğrusunda 0 (sıfır) sol yanında yer alırlar. Z=(-1, -2, -3, -4, -5). Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaşıldıkça büyümeye başladığı gibi diğer bir yandan ise negatif tam sayılar, sıfırdan uzaklaşıldıkça küçülürler.

en küçük ve büyük tam sayı

En Küçük Tam Sayı Kaçtır ?

Bu sayıların en küçüğü ve en büyüğüne bakacak olursak; en küçük pozitif tam sayı sıfırdan sonra gelen sayıdır 1’dir. Sıfır nötr yani natürel sayı olduğundan pozitif sayılar kümesinde yer almamaktadır. Bu sayı ne negatiftir ne de pozitiftir.

En Büyük Tam Sayı Kaçtır ?

Tam sayılarda en büyük pozitif sayının bir karşılığı bulunmamaktadır. Çünkü bu sayılar, sonsuz olmaktadır. Dolayısıyla bu alanda bir sınırlama mümkün olmamaktadır. Ancak örnek verilirse en büyük bir basamaklı tek tam sayı 9’dur, iki basamaklı tek tam sayı 99, üç basamaklı tek tam sayı 999, dört basamaklı tek tam sayı ise 9999’dur. Çift olarak bakarsak; en büyük bir basamaklı çift tam sayı 8, iki basamaklı çift tam sayı 98, üç basamaklı çift tam sayı 998, dört basamaklı çift tam sayı ise 9998’dir. Sonsuza kadar gittiği için örnekler arttırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir