Atom Altı Tanecikler Nelerdir?

Atom Altı Tanecikler Nelerdir?

Atom Altı Tanecikler Nelerdir? konusu Fen bilimlerine giriş dersinin temelini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere madde olarak adlandırılan kavram uzay içerisinde yer kaplayarak belirli bir hacmi ve kütlesi olan tanecikli yapı olarak adlandırılmaktadır. Bu yapı temel olarak hadron ve leptonlardan oluşarak görünüm kazanmaktadır. Hadron, atom altı parçacık olarak adlandırılmakta olup çekirdek kuvvetinden etkilenmektedir. Lepton ise maddenin bilinen en temel parçalarından oluşarak maddenin bütünlük kazanmasına olanak sağlamaktadır. Bir madde içerisinde bulunan atomlar, içerisinde bulunan leptonların kimyasal özelliklerine göre etkiler göstermekte. Tarih içerisinde birçok bilim insanı maddenin en küçük hali olarak atom yapısını göstermekte idi. Oysa ki atom bileşenlerini meydana getiren Atom Altı Taneciklerin bulunduğunu, maddenin daha da incelenebilir hal kazandığı görülmüştür.

Atom Altı Tanecikler Nelerdir? konusunda gelecek olursak, yukarıda da belirttiğimiz üzere Lepton, hadron gibi isimlerden bahsettik. bununla beraber Proton, Elektron ve Nötron’da atom altı tanecilikler arasında gösterilmektedir. Bu kavramlar ile ilgili açıklamalardan bahsedecek olursak;

Lepton: Lepton olarak adlandırılan alt tanecik kendi arasında da 3 farklı sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar elektronik lepton, münoik lepton ve tauonic lepton olduğunu içerilerinde elektrik yükü barındırarak kütle oluşumu sağlarlar.

Hadronlar ve leptonların bir arayaya gelerek birleşmeleri durumunda parçacıklar oluşmaktadır. Fermiyon ise birleşim atom içerisinde meydana gelen kuantum değişikliklerine karşı oluşturulduğunu, ve parçacık tanımı için kullanıldığını söyleyebiliriz. Hadronlar ve leptonlar genel olarak yanlız kalma eğilimi taşımaktadırlar. İki fermiyon arasında asla aynı yerde, aynı zamanda bir arada bulunamayacakları gibi bulunmaları durumunda da zararlar meydana getirmektedirler.

Atom altı olarak adlandırılan parçacıklar arasında en çok bilinenleri ve tanınanları tahmin edildiği üzere proton, elektron ve nötrondur. ilkokuldan itibaren öğretilen bilgilerde protonların pozitif yüklü olduğu, elektronların negatif yüklü olduğunu, nötronların ise tarafsız yüksüz parçacık olduğu öğretilmiştir. Proton ve nötronlar yapısal olarak parçalanamayan maddelerden oluşmakta. Elektron ise en parçalanamayan temel parçacık olarak adlandırılmakta. Elektronların işlevi çekirdek etrafında dönmek olduğunu, proton ve nötronun ise çekirdek içerisinde yer aldığı gözlemlenmiştir. Proton, nötron ve elektronların bulundukları alanların farklı olmasından dolayı kütlelerinde farklı olduğunu bu nedenle atom kütlesi hesaplanırken atom altı parçacıklar hesaplanmamaktadır.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir