Atatürk İlke ve İnkılapları

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Cumhuriyetinin çağdaş, gelişmiş bir ülke olabilmesi için bazı ilke ve inkılap geliştirmiş olup her Türk gencinin bu ilke ve inkılaplara uymasını istemiştir. Bu ilke ve inkılaplar, Türk cumhuriyetinin ilerlemesine, büyümesine büyük oranda katkı sağlamakta olup çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasına olanak sağlamış durumda. Bugün bu yazımız içerisinde Atatürk İlke ve İnkılapları hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Atatürk İlke ve İnkılapları

Cumhuriyetçilik

Mustafa Kemal Atatürk tarafından benimsenen ilkelerin en başında Cumhuriyetçilik yer almaktadır. Bu ilke; halkın kendisini yönetecek kişileri kendileri tarafından seçilmesini konu edinmektedir. Milli egemenliğin tam olarak oluşturulabilmesi için devletin bu yönetim biçimi ile yönetilmesi gerekilmektedir.

Halkçılık

Yönetim biçimi Cumhuriyet olan bir ülkenin başta kalkınma olmak üzere yönetimin, millet ve devletin sahip olacağı olanaklar daima halk yararına olmasını konu edinmektedir. Halkın yararına olmayacak hiçbir karar devlet tarafından karara bağlanmamalıdır.

Milliyetçilik

Milliyetçilik, bir halk içerisinde bulunan milletin fertlerini sevme, bağımsızlıklarını koruma, değerini koruma gibi konuları inceleyerek bağımsızlıklarını kontrol altına almayı hedeflemektedir. Bu ilke, bir milletin kendisini yüceltebilmesi için gerekli olan en önemli etmenlerden birisi olarak gösterilmektedir.

Laiklik

Birçok kişi tarafından merak edilen Laiklik ilkesine değinecek olursak; Bu ilke, din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak yönetimin tamamen laik bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile Atatürk tarafından bizlere aktarılmıştır.

Devletçilik

Devletçilik İlkesi, Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kalkınması için özel olarak dile getirilmiş bir ilkedir. Bu ilke; Türkiye’nin kısa süre içerisinde kalkınmasına olanak sağlamak amacı ile dile getirilmiş olup ekonomik alanda yatırımlar ve faaliyetler yapılmasına olanak sağlamaktadır.

İnkılapçılık

Askeri, siyasi, sosyal alanda meydana getirilen her değişiklik, yenilik aslında bir İnkılapçılık ilkesi olarak gösterilmektedir. Bu ilkeye uygun hareket etmek, ülkemizin daha da ileri seviyelere ulaşmasına olanak sağlamakta.

Yukarıda dile getirdiğimiz inkılaplar, Atatürk İlke ve İnkılaplarının temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte siyasi, eğitim, hukuk, eğitim, sosyal, ekonomik alanda da birçok yenilik ve devrim oluşturulmaya çalışılmıştır. Ülkemizin bu aşamaya gelmesinde inkılapların büyük oranda katkısı bulunmaktadır.

İlgili Makaleler


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir