Ünlü Türk Matematikçilerin Hayatları ve Buluşları

Osmanlı döneminde ve öncesinde fen bilimleri söz konusu olduğu zaman; diğer ülkelere nazaran bir geri kalmışlık söz konusuydu. Bu nedenle genel olan bilim insanları zamanlarının çoğunu ve enerjilerini eğitim alanına ayırdılar. 19. YY kişilerin bu konuda ciddi araştırmalar yaptığı ve yeni bilgileri gün yüze çıkardığı bir dönem oldu demek mümkün. Bu dönemde ortaya çıkan buluşlar hem dünya genelinde hem de ulusal alanda ciddi sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.  20. YY ise matematik ve diğer alanlarda bir devrim niteliği taşımış ve birçok Türk matematikçi yeni buluşlar ile matematik sistemine katkıda bulunmuştur.

 

Ünlü Türk Matematikçileri ve Buluşları

 

Birçok Türk aliminin matematik biliminin gelişmesinde ciddi çabaları ve bu çabaların da sonuçları olduğunu söylemek mümkün.

 

  • Harezmi

Birçok kişi tarafından Harezmi olarak bilinse de gerçek adı Muhammed Bin Musa el- Harezmi’dir. Horasan bölgesinde doğmuştur. Kendisi matematik biliminin yanı sıra; astronomi ve coğrafya gibi bilimlerle de ilgilenmiştir. Cebir ve Hint Hesabı adı verilen iki önemli kitabı vardır. Cebir sistemini Harezmi bulmuştur. Söz konusu bilim olduğu zaman oldukça aç gözlü biridir ve sürekli olarak geliştirmek, öğrenmek isteyen bir yapıya sahiptir. Harezmi eserleri zaman içinde Latince’ye çevrilmiştir.

 

  • Hüseyin Tevfik Paşa

Vildin bölgesinde doğmuştur. Oldukça genç bir yaşta İstanbul’a gelen Paşa; Askeri okul mezunudur. Matematik konusunda yetenekli olduğunu bu dönemde de gösteren Paia; Cambridge Üniversitesi’ni kazanmış ve buradan mezun olmuştur. Lineer Cebir sistemi üzerine ciddi çalışmalar yapmış ve ilk kitabını da bu isimde İngilizce olarak yazmıştır. Kitabı oldukça büyüleyicidir çünkü kitap içerisinde; Argand teorisini 3 boyutlu olarak uzaya uygulamanın mümkün olduğuna değinmektedir.

 

  • Cahit Arf

1910 doğumludur ve Selaniklidir. Üniversiteyi Fransa’da okumuştur. Ecole Normale Superieure üniversitesini 1932 yılında bitirmiştir.  Matematikte geometri ile ilgili gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır. Geometri alanında ciddi çalışmalar yapmış ve bu konu ile ilgili sempozyumlar gerçekleştirmiştir. Tübitak Bilim Ödülü’ne de layık görülen Cahit Arf zaman içinde Ordinasyus seviyesine ulaşmıştır.

 

  • Ali Kuşçu

Türk İslam Dünyası için önemli bir kişiliktir. Astronomi ve matematik ile ilgili ciddi çalışmaları olan Ali Kuşçu; eserleri ile ilgili yorumlara bakıldığında ciddi anlamda bir şöhrete sahiptir. Türkler için söz konusu Astronomi olduğunda sayılacak ilk kişiler arasında yer almaktadır. Astronomi konusunda olan çalışmaları sayesinde birçok kişiye de öncü olan Ali Kuşçu önemli bir Türk bilginidir.

 

  • Ömer Hayyam

Ömer Hayyam bir çadırcı oğludur. En büyük eserlerinin arasında Cebir Risalesi vardır. Kitabı 10 bölümden oluşmaktadır. Kübik denklemlere ve aynı zamanda bu denklemlerin sınıflandırılmasına yardımcı olan bir eserdir. Matematik alanında daha önce böyle bir sınıflandırma yapılmamıştır. Zamanın ilerisinde bir adam olan Hayyam 13 farklı denklemin de tanımlamasını yapmıştır.

İlgili Makaleler


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir