Sin Cos Tan Cot 0-30-60-45-90 Değerleri Kaçtır ?

Sevgili Meraklıyız blog takipçileri, bu yazımızda sizlere Trigonometrik değerler hakkında bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi sin, cos, tan, cot değerleri sorularda pek çok kez öğrencilerin karşısına çıkar. Bazı temel trigonometrik değerleri bilmediğini zaman soruları çözmekte zorluk çekebilirsiniz. Zorluk çekmeseniz bile hesaplamaya çalışırken zaman kaybedebilirsiniz. Aşağıda sizlere sin cos tan cot 0-30-60-45-90 değerlerini belirttik. İyi dersler dileriz.

Trigonometri Nedir?

Trigonometri, matematiğin belirli fonksiyonları ile ilgili açılar ve bunların hesaplamalarla uygulanmasıdır. Trigonometride yaygın olarak kullanılan bir açının altı işlevi vardır. İsimleri ve kısaltmaları şu şekildedir: sinüs (sin), cosinüs (cos), tanjant (tan), cotanjant (cot), sekant (sn) ve kosekant (csc).

Bir dik üçgene ilişkin bu altı trigonometrik fonksiyon şekilde gösterilmiştir. Dik üçgende uzun kenar hipotenüs olur. Açının bulunduğu yerin yanındaki açıya komşu kenar, karşısındaki açıya ise karşı kenar denir.

 • Sinüs değeri bulunurken komşu kenar uzunluğu, hipotenüs uzunluğuna bölünür.
 • Cosinüs değeri bulunurken karşı kenar uzunluğu, hipotenüs uzunluğuna bölünür.
 • Tanjant değeri bulunurken karşı kenar uzunluğu, komşu kenar uzunluğuna bölünür.
 • Cosinüs değeri bulunurken komşu kenar uzunluğu, karşı kenar uzunluğuna bölünür.
 • Secant değeri bulunurken bir sayısı cotanjant değerine bölünür.
 • Kosecant değeri bulunurken bir sayısı sinüs değerine bölünür.

Trigonometrik fonksiyonlar geometrik şekillerde bilinen veya ölçülen açılardan bilinmeyen açı ve mesafelerin elde edilmesinde kullanılır.

Sin 0 30 45 60 90 Kaçtır?

 • Sin 0 = 0 eşitliği olur.
 • Sin 30 = 1/2 eşitliği olur.
 • Sin 45 = √2/2 eşitliği olur.
 • Sin 60 = √3/2 eşitliği olur.
 • Sin 90 = 1 eşitliği olur.

Cos 0 30 45 60 90 Kaçtır?

 • Cos 0 = 1 eşitliği olur.
 • Cos 30 = √3/2 eşitliği olur.
 • Cos 45 = √2/2 eşitliği olur.
 • Cos 60 =1/2 eşitliği olur.
 • Cos 90 = 0 eşitliği olur.

Tan 0 30 45 60 90 Kaçtır?

 • Tan 0 = 0 eşitliği olur.
 • Tan 30 = √3/3 eşitliği olur.
 • Tan 45 = 1 eşitliği olur.
 • Tan 60 = √3 eşitliği olur.
 • Tan 90 = tanımsızdır

Cot 0 30 45 60 90 Kaçtır?

 • Cot 0 = tanımsızdır.
 • Cot 30 = √3 eşitliği olur.
 • Cot 45 = 1 eşitliği olur.
 • Cot 60 = √3/3 eşitliği olur.
 • Cot 90 = 0 eşitliği olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir