Röportaj Nedir, Röportaj Genel Özellikleri

Sık sık karşımıza çıkan bilhassa televizyonda haberleri izlerken duyduğumuz röportaj kelimesi ne anlama geliyor? Röportaj nedir? Yazarın kaleme aldığı yazıyı daha inandırıcı kılabilmek ve okuyucunun bu konuda şüphelerini ortadan kaldırmak amacıyla kaleme almış olduğu kişi, eşya, eser veyahut bir yer ile ilgili incelemelerini fotoğraf ile destekleyerek gazete ya da dergide yayınladığı yazılardır. Röportaj nedir kısa bilgi halinde sizlere açıklamaya çalıştık. Peki, tam olarak Röportaj nedir? Röportaj genel özellikleri nelerdir?

Röportaj Nedir?

Röportaj, yazarın herhangi bir yer veya kurumu ziyareti sonrasında ziyareti esnasında elde ettiği bilgi ve gözlemlerini fotoğraflar ile destekleyerek kaleme aldığı yazılardır. Röportaj yalnızca bir yer veya kurum ile ilgili değil aynı zamanda kişi, eşya veya eser ile ilgilide olabilir. Röportaj yazıları gazete ve dergilerin ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkmış bir yazı çeşididir.

Röportaj yazıları yalnızca tek bir yazıdan oluşmak zorunda değildir. Röportaj, bir yazı dizisi şeklinde gazete ve dergilerde yayınlanabilir. Bu tarz röportajlar “dizi röportaj” olarak bilinmektedir. Röportaj seçenekleri arasında “Bölgesel Röportaj” adı altında da bir röportaj biçimi bulunmaktadır. Bölgesel röportaj bir bölgeyi bütünüyle ele alan ve öne çıkan değişik yönlerini konu edinen yazılardır.

Röportaj Genel Özellikleri

Röportaj Genel Özellikleri

 • Röportaj konuları çoğu zaman güncel konular üzerinden seçilir.
 • Röportaj yazıları mümkün olduğunca açık ve anlaşılır bir üslup kullanılarak hazırlanır.
 • Tartışma, açıklama, öyküleme, betimleme, tanık gösterme vb. anlatım biçimlerine yer verilir.
 • Röportaj yazıları hazırlanırken ses kayıtları, film, belge ya da fotoğraflar kullanarak desteklenir.
 • Röportaj yazı dizisi halinde yayınlanabilir.
 • Ele alınan konu toplumsal, sanatsal veyahut bir olgu konusunu ele almalıdır.
 • Bir röportaj yazısı zaman içerisinde tarihsel belge niteliği taşıyabilir.

Röportaj Örnekleri

Türk tarihi ve basının röportaj türünde birçok önemli yazı kaleme almış değerli yazarlarımız bulunmaktadır. 1960 yılı itibariyle Türk toplumunda yer alan birçok sorunu ele alan, kamuoyunu bilgilendiren edebiyatçılarımız bulunmaktadır. Röportaj tekniğinin ülkemizde hızla gelişimi gazete ve dergilerin vazgeçilmez bir yazı türü haline gelmesini sağlamıştır.

 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Hikmet Feridun Es
 • Mustafa Baydar
 • Gavsi Ozansoy
 • Falih Rıfkı Atay
 • Abdi İpekçi
 • Yılmaz Çetiner
 • Nurullah Berk
 • Fikret Otyam
 • Necmi Onur
 • Dursun Akçam
 • Yaşar Kemal
 • Hikmet Çetinkaya
 • Mete Akyol
 • Mustafa Ekmekçi
 • Halit Çapın

İlgili Makaleler


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir