Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi

Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi

Dimitri İvanoviç Mendelev, 1907 yılında hayata gölerini yumduğunda arkasında kimya alanının en önemli buluşlarından birisini bırakmış, hayatımıza periyodik tablo olarak giren maddelerin sınıflandırılma halini bırakmıştır. Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi konusunda yapılan araştırmalar, ilk buluşun 1869 yılına kadar geri gittiğini gözlemlemiştir. Mendelev, ömrünün sonuna kadar her geçen süre içerisinde tablonun üzerine elementler ekleyerek bugünki görünümünün meydana gelmesine olanak sağlamıştır. Mendelev, ölümüne kadar geçen sürede 60 adet element bularak ayırt edici özelliklerine göre mantıksal bir şekilde sıralamıştır. Doğada bulunan elementler haricinde ölümüne kadar 32 adet daha da bulunamayan elementler üzerine araştırmalar yapmıştır. Günümüzde kullanılan tablo içerisinde 32 elementin de bulunarak listelendiğini görmekteyiz.

Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi içerisinde doğada bulunan tüm elementlerin listelendiği düşünülmektedir. Mendelev’den önce yaşayan John Dalton, cisimlerden atomlardan oluştuğunu belirterek bunu kanıtlamış, dönemi içerisindeki en büyük keşiflerden birisine imza atmış durumdaydı. Bu durumdan ilham alan Mendelev, kendisinden önce bu alanda çalışma yürütmüş kişilerin üzerine büyük eklemeler yaparak tablonun oluşmasına olanak sağlamıştır. Elementleri sınıflarına göre ayırma fikri ilk olarak 1700’lü yıllarda ortaya atılmış gibi gösterse de Mendelev bunu icraat olarak yerine getiren ilk kişi olarak gösterilmekte. Bununla beraber Henry Moseley atom parçacıkları üzerine yaptığı çalışmalarda protonu keşfetmiş, bunula beraber modern periyodik tablonun temellerini inşa etmiştir. Henry Moseley, dönemi içerisinde bulunan tüm elemenleri proton sayılarına göre düzenleyerek moden görünüm kazandırmıştır.

Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi konusunda yapılan araştırmalar her dönem içerisinde farklı bilim insanlarınca yürütülmüştür. Henry Moseley, modern periyodik tabloyu proton sayılarına göre düzenlenmesi gerektiğini dile getirdikten sonra çalışmaların boyutu birden değişmiştir. 1960’lı yıllarda bu konu üzerine çalışmalar gerçekleştiren Glenn Seaborg, proton numaralarına göre listenen periyodik tablo içerisine sonradan keşfedilen maddelerden oluşan 2 sıra daha eklemiş, modern görünümün kazanılmasına olanak sağlanmıştır. Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi bilim dünyasına birçok yenilikler getirerek elementleri daha yakından tanınmasına olanak sağlamıştır. Gelişen dünya düzeni ile beraber keşfedilen yeni elementler de periyodik tablo içerisine eklenerek kullanıma sunulduğunu görmekteyiz. Günümüzde kimyasal faaliyetlerin tamamı bu tablo üzerinden alınan değerler ile yapıldığını da eklemek istiyoruz.

İlgili Makaleler


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir