Kızıl Elma Ülküsü Nedir?

Kızıl Elma Nedir?

Kızıl Elma, Türk Mitolojisi içerisinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte tarih içerisinde ulaşılmayı hedeflenen amacı ve hedefi ifade etmek amacı ile kullanılan bir sembol olarak gösterilmekte. Türk ulusu için aynı zamanda ülkü birliği anlamına gelen bu ifade, tarih içerisinde birçok yeri temsil etmişti. İslamiyet öncesindeki Türkler için farklı bir anlama gelen Kızıl Elma, İslamiyet sonrası ile farklı bir anlama gelmiş, Osmanlı’nın kurulması ile tamamen farklı boyutlara gelmiştir. Türk milliyetçili için en temel sembollerden birisi olarak gösterilen ülkü, Türk tarihi ile aynı zamana kadar dayanmaktadır. Oğuzlar dönemimde yeni yerler keşfetmek, fethetmek amacı ile kullanılan Kızıl Elma, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde dünya hakimiyeti kurmak anlamlarına gelmekte idi. Osmanlı ve Selçuklu İslam birliğini kurmak amacı ile kendisine bu ülküyü ilke haline getirmişti.

Kızıl Elma Neresidir?

Türklerin ortak hedefleri ve amaçları doğrultusunda ortaya çıkan Kızıl Elma, en eski Türklerden beridir sembol haline gelmiş bir ülküdür. Bu ülkünün çıkış noktası olarak en eski Türk kavimlerindeki ay ve güneşi temsil eden Muncuk kelimesinden türediği düşünülmektedir. Muncuk adı verilen dayanak, eski Türklerde bayrakların tepesine takılan tuğralar içerisinde yer alarak hakimiyet ve zaferi temsil etmektedir. Bu konu üzerine araştırmalarda bulunan Türkologlara göre Kızıl Elma’nın tamamen Ergenekon Destanından türediği gözlemlenmiştir. Yine ülkü birliği anlamına gelen Ergenekon, Türlerin anavatanlarına dönmek için girdikleri girişimi temsil etmektedir.

Osmanlı Döneminde Kızılelma

Kızılelma ülküsü Türklerde daha çok islamiyet sonrasında aktif hale gelmiş olup ilke olarak kabul edilmiştir. Osmanlı, yapı olarak Türk geleneklerinden gelen bir devlet olma yanısıra İslami ile bütünleşmiş bir devlettir. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar devletin Kızıl Elma ülküsü İstanbul olarak kabul edilmiş olup kutlu bir zafer ile bu ülküye ulaşılmıştır. Yavuz Sultam Selim ile beraber devletin ülküsü Hristiyanların kalbi olarak gösterilen Viyana olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar bu ülküye ulaşmak üzerine fetihlere devam eden Osmanlı, bu ülkeye en çok da bu zamanda yaklaşmayı başarmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir