Kişileştirme Nedir? Kişileştirme Örnekleri ve Cümleleri

Türkçedeki söz sanatlarından birisi olan kişileştirme, genellikle diğer söz sanatları ile karıştırılabilmektedir. Peki, kişileştirme nedir? Cümle içinde nasıl kullanılır? Yazımızın devamında bu soruların cevaplarını, kişileştirme örnekleri ve cümlelerini bulabilirsiniz.

Kişileştirme Nedir?

Kişileştirme; insanlara ait olan özelliklerin insan olmayan canlı ya da cansız varlıklara aktarılmasıdır. Daha farklı bir ifade ile kişileştirme, hayvan ya da cansız varlıkların insan gibi gösterilmesidir. Buna bağlı olarak buradaki söz sanatına aynı zamanda “insanlaştırma” da denilebilir.

Türkçedeki bu söz sanatı, sadece hayvan ve cansız varlıklara uygulanabilir. Bir insana, kişileştirme sanatının uygulanması söz konusu dahi değildir. Diğer söz sanatları ile karıştırılmaması için bahsedilen özelliğin akıldan çıkarılmaması faydalı olacaktır. Burada esas olan, sadece insanlarda bulunan bir özelliği cansız varlıklar ya da hayvanlara aktarılmasıdır.

Kişileştirme ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli nokta ise bu sanatın benzetme sanatı olmamasıdır. Benzetme sanatı ile aralarında bir benzerlik var gibi gözükmesine rağmen, tamamen farklı sanatlar olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.
kişileştirme nedir

Kişileştirme ile konuşturma sanatı arasında da benzerlik vardır. Hatta bütün konuşturma sanatları, aynı zamanda kişileştirmedir. Ancak bütün kişileştirme sanatları, konuşturma değildir.

Kişileştirme Ne Demek?

Kişileştirme; insanlarda bulunan özelliklere sahip olmayan varlıklara, bu özelliklerin aktarılmasıdır. Kişiselleştirme ne demek denildiğinde verilecek cevaplardan birisi, burada yer alan ifadelerdir. Kişileştirme, insan biçimcilik ya da antropomorfizm olarak da ifade edilebilir.kişileştirme ne demek

Bu kavram, teşhis terimi ile de açıklanmaktadır. Ancak teşhis teriminin çok fazla kullanılmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Kişileştirme Örnekleri

Yukarıda kişileştirme nedir sorusunun detaylı cevapları var. Gelin, şimdi hep birlikte kişileştirme örneklerini inceleyelim. Kişileştirme örnekleri sayesinde söz konusu kavram çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

kişileştirme örnekleri

 • Yağmur ve rüzgar arkadaş olup, birlikte dolaşıyorlar dünyayı. (Bu cümleyi incelediğimizde, yağmur ve rüzgar gibi insan olmayan iki varlığın, insanlara ait olan “arkadaş olma” davranışını gösterdiği görülüyor.)
 • Güneşin evine çekilmesiyle, gece bir buse kondurdu kentimize. (Evine çekilme ve buse kondurma gibi sadece insanlara ait davranışlar, güneş ve geceye aktarılmıştır.)
 • Evimizin önünden geçen kedi, adeta bir aslan gibi kükredi. (Bu cümlede kediye, aslanlarda olan bir özellik aktarılmıştır. Yani insani bir özelliğin aktarımı yoktur. Bundan dolayı kişileştirme sanatı değil, benzetme sanatı vardır.)
 • Usta yazarın kalemi bu defa biraz korkak kalmış. (Kaleme, korkaklık davranışı aktarılmıştır.)
 • Okuduğum kitap, hüzünle bitirmemi bekliyordu. (Kitap, sadece insanlarda görülen hüzünlenme davranışını göstermiştir.
 • Tepemize toplanan bulutlar, bir süre sonra bağırmaya başladı. (Bulutlar, insanların bağırma davranışına sahip olmuştur.

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde kişileştirme nedir sorusunun cevabı çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Ayrıca örnekler sayesinde benzetme ile kişileştirme arasındaki farkı da daha iyi anlayacaksınız.

Kişileştirme örnekleri, söz konusu sanatın farklı şekillerde nasıl kullanıldığının görülmesi adına önemlidir. Dilimizi önemli sanatlarından birisi olan kişileştirme, konuşmalarımızın ciddi bir zenginlik kazanmasını sağlar.

Kişileştirme Cümleleri

kişileştirme cümleleri

Kişileştirme cümleleri, günlük yaşam içinde yoğun bir şekilde kullanılır. Söz konusu cümleler, duygu ve düşüncelerin daha etkin bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bunlara örnek olarak aşağıdaki cümleler gösterilebilir:

 • Bahçedeki ceviz ağaçları, altlarında dolaşan tavuklara isyan etti.
 • Arkadaşımın köpeği, gözleri ile beni ne kadar sevdiğini söylüyordu.
 • Karşı direkte duran serçe, “Hadi sen de buraya gelsene” dedi, sessizce.
 • Kullanmış olduğum arabam, artık beni emekli et diye yalvarıyor.
 • Yağmur yağınca, karıncalar “Banyo zamanı gelmişti” dedi.
 • Her yıl gelen ebabiller, bize küstüklerinden bu sene gelmedi.
 • Kaldırımlar, insanların üzerlerine basmalarından mutlu oluyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir