İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Bugün ki yazımızda sizlere İslamiyet’ten öncesi Türk tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

Yapılan Türk Göçlerinin Nedenleri Nelerdir?

-Sürekli yaşanan Moğol ve Çin baskısı.

-İklim değişikliğinden oluşan kuraklık

-Yeni yerleri keşfetme isteği

-Nüfusun sürekli artması

-Türk cihan hakimiyeti isteği

-Boylar arasında yaşanan mücadeleler

-Bir boy göç ettiği zaman diğer boylarında takip etmesi

Yaşanan Türk Göçlerinin Sonuçları Nelerdir?

-Kültürel etkileşimler yaşanmıştır.

-Göçlerden dolayı Türklerin dillerinde ve dinlerinde değişiklikler olmuştur.

-Türkler gittikleri bölgelerde devlet kurmuştur.

-Bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletidir.

Asya Hun Devleti

-Devletin başkenti Ötüken’dir.

-Devletin en bilinen hükümdarı Mete Han’dır.

-Bütün Türk boylarını tek bayrak altında toplayan ilk devlettir.

-Düzenli orduya ilk geçişler yapılmıştır.

-Metehan vefat ettikten sonra devlet ikiye bölünmüştür.

Kavimler Göçünün Getirdiği Sonuçlar Nelerdir?

-Doğu imparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

-Avrupa’da Hıristiyanlık yayılmıştır.

-Avrupa’da derebeylik ortadan kalkmıştır.

-İlk Çağ kapanıp Orta Çağ açıldı.

-Avrupa Hun Devleti kuruldu.

Uygurlar

-Uygurlar Türk tarihinde ilk defa din değiştiren devlettir.

-İlk defa yerleşik hayata Uygurlar döneminde geçilmiştir.

-Matbaa kullanılmıştır.

-Zamanla savaşçı özellikleri kaybolmuştur.

-Türk tarihinin ilk kütüphanesi kurulmuştur.

-Örgün eğitim kurumları ilk defa bu dönemde kuruldu.

-Türk tiyatrosunun ilk temelleri atıldı.

-Devlet yönetimi konusunda Moğollara örnek bir yönetim benimsenmiştir.

-Töreler yazılı hale getirilmiştir.

-Bankacılığın ilk temelleri bu dönemde atılmaya başlanmıştır.

-Nişadır denilen maden kullanılmıştır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir