İç Anadolu Bölgesinin Halk Oyunları Nelerdir?

İç Anadolu bölgesinin halk oyunları hakkında bilgi vermeden önce şunlar bilinmelidir ki her ülkenin kültürel değerlerini yansıtan bazı gelenek ve görenekler mevcuttur. Halk oyunları da bu yansımanın en güzel ve manidar miraslarının başında gelir.

İç anadolu bölgesi halk oyunları

            Halk oyunları her ülkenin kültürel değerlerinin nesilden nesle aktarılırken en önemli miraslarıdır. Koşullar ne olursa olsun toplumların kültürü ve geçmişi, bu geleneksel oluşumla bağını sürdürebilmek, köklerini geleceğe daha sağlıklı salmak için önem arz etmektedir. Hareketler ve müzik ile tamamlanan geleneksel kıyafetlerle sergilenen dinleti ve görsel oluşum modern yüzyılda “dans” olarak tabir edilen bir akımı temsil etmektedir. Halk oyunları tek kişilik ya da gruplar halinde sergilenebilen türlere sahiptir. Bağlı bulundukları coğrafya ve toplumdaki birçok duyguyu yansıtacak etkilerle birlikte yaşanan coğrafyanın kültür, siyaset, din temalarını da içinde barındıran ve yansıtan bir olgudur. Günümüzde de toplumların halk oyunları ile kültürlerine sahip çıkmaları, gelecekte de bağımsız ve kültürel mirasına sahip çıkan nesiller yetişmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Türk Halk Oyunları – Türk Halk Dansları

iç anadolu halk oyunları

Her kültürün en önemli yansımalarından biri olan halk oyunları, kendi toplumlarının yaşantısı ve öğeleri doğrultusunda kurulu faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu nedenle modern yüzyılda da halkın yaşamının önemli bir parçası konumundadır. Türkiye, bu alanda en zengin kültür öğelerini barındıran ve yaşatan bir toplumdur. Bu çerçeve içerisinde coğrafik olarak yedi bölgeye ayrılan Türkiye’de tam orta kısmını oluşturan İç Anadolu Bölgesinin halk oyunlarının günümüze kadar gelen kendine münhasır biçimi yoğun ilgi görmektedir. Her bölgenin coğrafi özelliklerine, iklim koşullarına, yaşam biçimlerine ve insan medeniyetinin gelişimine göre halk oyunları değişkenlik göstermektedir. İç Anadolu Bölgesi bu bağlamda en zengin alt yapıya sahip bölgelerden biridir. Farklı birçok özellikle dikkat çeken coğrafi bölge kendi öğelerini barındıran birbirinden çok farklı yapıları olan halk oyunlarına sahiptir.

İç Anadolu Bölgesi tarih boyunca Türkiye için coğrafi olarak batıyı ve doğuyu birbirine bağlayan bir köprü olmuştur. Her dönemde farklı kültürlerle etkileşim halinde ve medeniyetlerin beşiği Anadolu coğrafyasının ortasında yer almıştır. Türkiye cumhuriyeti döneminde ayrılan yedi bölgeden biri olan İç Anadolu Bölgesi halk oyunları nelerdir sorusu için verilebilecek en güzel yanıtlardan biri HALAY’DIR.

HALAY

HALAY her ne kadar Türkiye’nin her bölgesinde yer alan bir halk oyunu olsa da İç Anadolu bölgesinde çok etkindir. 3 ayak, 5 ayak ve Sivas halayı türleri yöre oyunları olarak bünyesinde bulunmaktadır.

KAŞIK

KAŞIK oyunu İç Anadolu Bölgesinin en bilinen ve keyif veren halk oyunlarındandır. Eskişehir ve Konya yörelerinde de en sık oynanan halk oyunlarındandır. Müziğin ritmini tahta kaşıkların oluşturması ismini buradan aldığının göstergesidir.

KAŞIKLI ZEYBEK

KAŞIKLI ZEYBEK Türkiye’nin kültür coğrafyasında önemli bir yeri olan Ege bölgesine ait Zeybek oyununun mevcut kaşık oyunu ile birleşerek İç Anadolu bölgesinde şekil bulmuş halidir. Kaşıkların birbirine vurmasına sırt ve diz vurma eşlik ederek oynanan bir oyundur.

TOKAT AĞIRLAMASI

TOKAT AĞIRLAMASI İç Anadolu bölgesi’ nin köklü yerleşim yerlerinden Tokat’a özgü bir halk oyunudur. Temel olarak düğüne gelen konukların karşılanması ve ağırlanması amacı ile temsil oluşturur. Halk oyunu, ağırlama, yanlama ve yelleme gibi adlandırılan 3 farklı bölümden oluşmaktadır.

Zengin coğrafyası olan medeniyetler beşiği İç Anadolu Bölgesi ayrıca KARŞILAMA ve SİMSİM adlı halk oyunlarına da ev sahipliği yapmaktadır.

İç Anadolu Bölgesinin halk oyunları ve Türkiye’de oynanan halk oyunları elbette bunlardan çok daha fazladır. Hatta her ilin kendine özel halk oyunları dahi vardır. Ancak şuan için bu kadarını ekleyebildik. Eğer kendi memleketinizin, ilinizin halk oyunlarını eklememizi isterseniz yorum kısmından bizlere detaylıca yazabilirsiniz.

İlgili Makaleler


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir