Bölme Bölünebilme Kuralları (Detaylı)

Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme Kuralları ilkokuldan başlayarak eğitim hayatı sonuna kadar insanların karşısına çıkan en temel matematik konusudur. Bu konu üzerine temel oluşturamayan kişiler hiçbir zaman matematik sorularını doğru çözemezler. Matematik kurallara dayanan bir bilim olmasından dolayı teknik bölümünün oldukça fazla olduğunu ve temel birçok konuları içerisinde barındırdığını görmekteyiz. Bölünebilme kuralları için hazırladığımız yazımız size yeterince faydalı olacaktır.

Bölünebilme

1 İle Bölünebilme

Evrende yer alan sayıların tamamı 1’e tam olarak bölünebilmektedir.

2 İle Bölünebilme

Bir sayının 2’ye bölünebilmesi için o sayının çift sayı olması gerekmektedir. Hangi sayı olursa olsun sayının 2’ye bölümünden kalan ya 0’dır ya da 1’dir. Örneğin: 8, 98, 108, 764, 1072 gibi sayılar 2’ye bölünebilmektedir.

3 İle Bölünebilme

3 ile bölünebilme kuralı biraz daha farklıdır. Bölünmek istenilen sayıların toplamı alınarak 3 ve 3’ün katına denk geldiğine bakılmaktadır. Toplam 3’ün katı ise bölümden kalan 0’dır. Eğer 3’ün katı değil ise sayının bölünmeyeceğini görürüz. Örneğin 915 sayısının (9+1+5=15) rakamları toplamı 3’Ün katı bir sayı olmasından dolayı 3’e tam bölünebilmektedir.

4 İle Bölünebilme

Bir sayının 4’e bölünebilmesi için ya son iki basamağının 00’dan oluşacak ya da son iki basamak 4’ün katı bir rakam olacak. Örneğin; 200, 728, 1072

5 İle Bölünebilme

Bir sayının 5’e tam bölünüp bölünmediğini görmek istiyorsanız son rakamına bakmanız yeterlidir. Sayının son rakamı 0 ya da 5 ise o sayı 5’e bölünebilir. Örneğin; 15, 50, 500, 675, 1055

6 İle Bölünebilme

Bir sayının 6’ye tam bölünüp bölünmediğini öğrenmek istiyorsanız o sayıyı hem 2’ye hem de 3’e bölmeniz gerekmektedir. 2 ve 3’e bölünebilen sayılar 6’ya da tam bölünür. Örneğin; 18, 990 gibi sayılar 6’ya tam bölünür.

8 İle Bölünebilme

Bir sayının 8’e tam bölünebilmesi için ya son üç rakamının 000’dan oluşması ya da 8’in katı olması gerekmekte. Sayının ilk hanelerinin önemi yok sadece son 3 rakamına bakmak yeterlidir. Örneğin; 3000, 6048, 92104

9 İle Bölünebilme

Bir sayının 9’a bölünebilmesi için aynı 3’e bölünebilmede uyguladığımız gibi rakamlarının toplamına bakacacağız. Rakamlar toplamı 9’un katı ise o sayı 9’a bölünebilmektedir. Eğer değil ise sonucunuz olumsuz olacaktır. Örneğin; 8253 rakamının (8+2+5+3=18) rakamlarının toplamı 9’un katı olmasından dolayı bölünme işlemi gerçekleştirilir.

10 İle Bölünebilme

Bir sayının 10’a tam bölünebilmesi için son rakamının 0 olması gerekmektedir. Örneğin; 200, 250, 300, 330 gibi

11 İle Bölünebilme

Sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak +, -, +, -, işaretlerini yazınız, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır son olarak artılı grubun toplamından eksili grup toplamı çıkarılır. Sonuç 11’e bölündüğünde kalan 0 ise tam bölünmektedir.

Örnek:

121  (1+1) – 2= 0 11 ile tam bölünebiliyor.

++

141   (1+1) – 4= -2 11 ile tam bölünmüyor.

+-+

12 İle Bölünebilme

3 ve 4 sayılarına ortak tam bölünebilen sayılar 12’ye tam bölünebilmektedir. Yani 3 ve 4’ün ortak katları 12’ye tam bölünebilmektedir.

13 İle Bölünebilme 

Sayının son basamağındaki sayıyı siliniz sonra kalan sayıdan silinen son basamağı 9 ile çarpıp birbirinden çıkarınız. Son durumdaki sayı 13 ile tam bölünüyorsa bu sayı 13’e bölünür.

Örnek:

1248 Sayısı 13’e tam bölünür mü?

124 – (9×8) = 52 / 13 = 4 bu durumda 1248 sayısı 13’e tam bölünmektedir.

15 İle Bölünebilme

3 ve 5 sayılarına ortak tam bölünebilen sayılar 15’e tam bölünebilmektedir. Yani 3 ve 5’in ortak katları 15’e tam bölünebilmektedir.

18 İle Bölünebilme

Bir sayı hem 2 hem de 9 ile tam bölünebiliyor ise 18’e tam bölünebilir. Yani 2 ve 9’un ortak katları 18’e tam bölünebilir.

24 İle Bölünebilme

Bir sayı hem 3 hem de 8 ile tam bölünebiliyorsa 24’e tam bölünmektedir.

25 İle Bölünebilme

Sayının son iki basamağı 00, 25, 50, 75 sayılarından biri ise 25 ile tam bölünür. Örneğin: 100, 225, 550, 975

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir