Bilimde Öznellik ve Nesnellik Nedir?

Bilimde Öznellik ve Nesnellik Nedir?

Bilimde Öznellik ve Nesnellik Nedir? konusu birbirine en çok karıştırılan konular arasında yer almaktadır. Bugün bilimsel olarak kabul edilen bilgilerin büyük bir kısmı çalışmayı yürüten kişilerin çıkarımları sayesinde elde edilmiştir. Çıkarımın  konusuna değinecek olursak; belirli bir konu üzerinde gözlem ve deneylerde bulunan bilim insanları, elde ettiği sonuçları yorumlayarak araştırma hakkında yargıya ulaşma durumudur. Bir konu üzerinde .çalışma yürüten birbirinden farklı bilim insanları, aynı konu üzerinden farklı çıkarımlar üretebilmektedir. Öyle ki aynı konu, aynı veriler üzerine yapılan çalışmalardan farklı çıkarımların nasıl meydana geldiği ancak gözlem yeteneğinin gelişmişliğine bağlıdır. Çıkarım durumu aynı zamanda bilim insanın almış olduğu eğitim, araştırma yaptığı alan üzerindeki bilgi birikimi, yaşı, bağlı bulunduğu toplumun sosyokültürel yapısı gibi konuların etkide bulunduğunu belirtmek istiyoruz.

Bilimde Öznellik ve Nesnellik Sınıflandırmaları

Bilimde sınıflandırma paradigma adı verilen kavramlar sayesinde yapılmaktadır. Tek ya da bir gruptan oluşan bilim insanları başta insan olmak üzere evren, doğa ve bilim üzerine konu olan tüm kavram ve içerikleri mercek altına alırken kullanacakları bakış açısı paradigma adı verilen kavram ile belirlenmektedir. Paradigma, daha da açık olması gerekirse bilim insanlarının bilim ve gerçeğe ulaşabilmesi için kullandıkları bir araç olarak gösterilmektedir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmaların büyük bir kısmının öznel olduğunu söyleyebiliriz.

Öznellik, bir bilim insanının yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği verilerin kendisine göre doğru olmasıdır. Ona göre doğru kabul edilen bilgi geçerli olup yapılan diğer araştırmaların geçerliliği olmamaktadır. Bir konu üzerine 1000 bilim insanı araştırma yaptığında 1000 farklı teorinin ortaya atıldığını görmekteyiz. Her biri kendisince kendi araştırmasının doğru olduğunu iddia etmektedir. Örnek olarak Yeryüzündeki hayat nasıl meydana geldi? İlk insan nasıl yaratıldı? gibi sorular tamamen öznellik içeren yanıtlar meydana getirmekte. Bilim, aslında çalışma yapan kişilerin nesnel olmasını ister ve bu ortamın oluşabilmesi için sürekli kendisini geliştirir.  Nesnellik, yapılan bir araştırma sonucunda elde edilen bulguların herkesçe doğru kabul edilmesi olayıdır. Bilim insanları, bir araştırmanın nesnel olduğunu kabul ettirmek için elde edile bulguları gerek akademik makaleler ile gerekse dergi, seminer, sempozyum ve toplantılara katılarak duyurlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir