Beyaz Zambaklar Ülkesinde Özeti

Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabının özeti özetine geçmeden önce Rus yazar Grigory Petrov tarafından Finlandiya hakkında yazmış olduğu seyahat notlarının bir bölümünü aktarmaktadır. Eserin ana teması, bataklıktan çok gelişmiş bir ülkeye dönüşen Finlandiya’nın yarattığı bu mucizenin nasıl gerçekleştirildiğidir. Yaşadığı dönemlerde Rusya’nın en önemli papazlarından biri olan yazar, aykırı görüşleri sebebiyle kiliseden kovulmuş, Bolşevik ihtilali sonrasında ise ülkesinden kaçmak zorunda kalmıştır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Özeti

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabın Konusu

Beyaz Zambaklar Ülkesinde özeti günümüzde birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek bir uygarlık seviyesinde ulaşan Finlandiya’nın tarihi ve kültürünün incelemesini kapsamaktadır.  Kitapta ülkenin adeta bir bataklık halindeyken nasıl olup da ‘’Beyaz zambaklar ülkesi’’ olduğuna dair ipuçları verilmektedir. Eserde Finlandiya’nın değişimini Snelman adlı Finli bir aydın tarafından başlatılan bir hareketten söz edilmekte, bu kişinin asker, mühendis, öğretmen, mühendis demeden tüm halkı nasıl harekete geçirdiği anlatılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından da okunmuş olan bu kitap, azmin önemine inanmayan herkesi tam anlamıyla ikna edilecek kuvvette yazılmıştır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabın Özeti

Beyaz Zambaklar Ülkesinde özeti sözü geçen kalkınmanın nasıl başarıldığını anlatılırken, Finlandiyalıların yaşam nasıl baktıklarına dair ipuçlarını da verilmektedir. Onlara göre, ‘’halka güvenmeyip Rusya’da olduğu gibi biletçi veya kontrolcü kullanmak isterseniz, kontrolcüleri de kontrol etmeniz gerekir. Biz kontrolcüye değil, halkımıza inanırız, insana inanırız’’ (sayfa 22)

‘’ Her millet iktidar mekanizmasının başına ya kudretli ya da önemsiz kişileri geçirir. Bunlardan birinin işbaşına gelmesi milletin ahlaki seviyesi ve yaşantısına bağlıdır’’ (sayfa 35)

‘’ Eğitim almış olanların tümü milli düşünceyi geliştirmeye, milli ruhu aydınlatmaya, milli iradeyi güçlendirmeye mecburdurlar’’ (sayfa 41)

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabın Bölümleri

Beyaz zambaklar ülkesinde özeti, bölümler halinde Finlandiya’nın kalkınma macerasını anlatmaktadır. Kitapta Rusya’dan örnekler verilerek kıyaslamalar yapılmaktadır. Kitapta tarihten ibret almak adlı bölümde ülke idarecilerinin iyi, kötü, kahraman veya zalim her ne olurlarsa olsunlar kendi devletlerinin birer aynalarıdır şeklindeki düşünce anlatılmaktadır.

Kahramanlar ve millet adlı bölümde ise, İskoç asıllı deneme ve hiciv yazarı Carlyl’ın ve Rus yazar Lev Tolstoy’un fikirleri irdelenmektedir. Carlyl’a göre kahramanlar tarihteki kahramanlıklar eserlerini ve kültürünü anlatır. Ona göre Milletlerin tarihi Napolyon ve Sezar gibi kahramanların ellerinde şekillenmektedir. Ancak Tolstoy’un fikirleri bunun tam da tersidir. Ona göre de, tarihi yönlendiren bireylerdir, tarihi oluşturanlar da kalabalıkların içerisindeki küçük adamlardır.

Soumi’nin Tarihi

Beyaz zambaklar ülkesinde özeti bu bölümde bataklık arazi anlamına gelen Soumi yani 3,5 milyonluk Finlandiya’dan bahsedilmektedir. O dönemlerde ülke son derece yoksul olmasının yanı sıra, hem İsveç hem de Rusya tarafından işgal edilmiştir. İki seçenekten birini tercih etmek zorunda kalan Finliler, Rusya’nın hâkimiyetini kabul ederek eski efendileri olan İsveçlilerle birlikte kendi öz kültürlerini ayakta tutma mücadelesi vermeye çalışmışlardır.

Yükselişin Önderi Snelman

Beyaz zambaklar ülkesinde özeti yükselişin kim tarafından ve nasıl başladığının irdelendiği bölümle devam etmektedir. Döneminin en büyük bilim adamlarından biri olan Snelman, derin bir filozof olmasının yanı sıra ünlü bir siyasetçidir. Papazlara seslendiği bir konuşmasında Finlandiya halkına büyük bir aile gözüyle bakılmasını ve ülkede yaşayan herkesin birbiriyle kardeş olduğunu vurgulamıştır. Konuşması sırasında papazlara bu halkı eğitmek ve uygarlıkta daha kadim milletler arasına sokma görevinin kendilerinde olduğunu anlatmıştır. Ayrıca din adamlarına halkın cahil olması kabalığı, alkol düşkünlüğü ve sefaletinin sebebi sizsiniz diyecek derecede devrimci bir çıkış yapmıştır.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde de, yaşama dair tüm iyileşmelerin adım adım nasıl gerçekleştirildiği ve bu mücadele sırasında ne tür zorluklarla karşılaşıldığı ayrıntılı bir şekilde anlatılarak, Finlandiya’nın diriliş destanı resmedilmektedir.

İlgili Makaleler


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir