Atom Modelleri Nelerdir? Bilgiler?

Atom Modelleri Nelerdir? Bilgiler?

Atom Modelleri Nelerdir? Bilgiler? konusu kimya dersinin en temel konuları arasında yer almaktadır. Atomun yapısı üzerine çeşitli incelemelerde bulunan kişiler, yaptıkları çalışmalar sonucunda birçok modellemeler inşa etmiştir. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak;

Dalton Atom Modeli

 • Dalton Atom Modeline göre doğada bulunan elementlerin herbiri bölünemez atom parçacıklarından oluşmuştur.
 • Dalton, yaptığı araştırmalar sonucunda bir elementi oluşturan tüm atomların yapısının aynı olduğu, farklı elementlerin her biri farklı atom yapılarından oluşmaktadır.
 • Herhangi bir kimyasal tepkime meydana gelmesi durumunda atomların bütünlüklerini koruduğunu, tepkimelerin atom yapılarına zarar vermediğini belirtmiştir.
 • Bileşik olarak adlandırılan yapınının elementlerin bünyesinde yer alan atomların birleşmesi ile meydana geldiğini belirten Dalton, bir bileşiği oluşturan elementlerin miktarlarında herhangi bir değişme meydana gelemeyeceğinden bahsetmiştir.

Thomson Atom Modeli

Thomson, yapmış olduğu çalışmalar sırasında boşalma kütlelerini kullanmış, kendisine özel bir atom modelini oluşturmuştur. Atom Modelleri Nelerdir? Bilgiler? konusunda Thomson Atom Modeli hakkında bilgi verecek olursak;

 • Atom hakkında en detaylı bilgilere ulaşan Thomson, atom yapısı içerisinde artı ve eksi yüklü tanecikler olduğunu görmüş, Elektrik yükü bakımından bir atomun nötr olduğunu belirten Thomson, artık yükleri destekleyecek sayıda negatif yükün kesin olması gerektiğinden bahsetmiştir.
 • Nötron ile ilgili gelişmeler o dönemde bulunamadığı için negatif yük ve pozitif yük üzerinden değerlendirmeler yapılıyordu. Pozitif yükler, negatif yüklere oranla kat ve kat büyüktü.
 • Atom Modelleri Nelerdir? Bilgiler? içerisindeki Thomson teorimine görebilir atom çekirdeğinin neredeyse tamamı artı yüklü taneciklerden oluşmakta idi.

Rutherford Atom Modeli

 • Bir atom kütlesinin neredeyse tümünün çekirdek içerisinde bulunduğu Rutherford gözlemlenmiştir.
 • Çekirdek dışında kalan bölümün büyük bir kısmının boş olduğunu belirten Rutherford, çekirdek dışı bölümde sadece bir miktar elektronların bulunduğunu gözlemlemiştir.
 • Çekirdekte bulunan yük sayısı Rutherford’a göre artı ve eksi yük bakımından eşit olduğu gözlemlenmiştir.

Bohr Atom Modeli

 • Çekirdek dışında bulunan elektronların rastgele olarak bulunmadıklarını, birbirlerinden belirli oranda uzaklıklarda kararlı bir şekilde bulundukları gözlemlenmiştir.
 • Çekirdeğe en yakın mesafede bulunan enerji düzeyi rakamsal olarak 1 ile ifade edilir. Bununla beraber her enerji düzeyi rakamsal olarak tamsayılar ile betimlenir. Sayılar, n değeri ile adlandırılır

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir