Atatürk’ün Hayatı Mustafa Kemal’in Aile Ve Okul Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik ‘te bulunan Koca Kasım Paşa Mahallesi Muhtar Sokak No: 38 adresinde ve bugün müze olan evde dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi kereste ticareti ile uğraşıyor, annesi ise Zübeyde Hanım`dır. Mustafa Kemal Atatürk`ün anne ve baba tarafından soyu “evladı fatihan” anlamı ise Rumeli’nin fethi sonrası Türkleşme akımı ile Anadolu`dan göçüp, yerleşen Türk boyundan demektir. 1886 yılında Atatürk, öğrenim hayatı başlamış olup, Selanik’in meşhur öğretmeni olan Şemsi Efendi`den yeni metot sistemi ile elifba öğrenmiş ve özel okula yazılmış parlak bir öğrenciydi. Babası ölene kadar da okul hayatına düzenli olarak devam etmiştir. Daha sonra

Mustafa Kemal Atatürk Okul Hayatı;

Mülküye Rüştiyesi`ne başlar. Lise hayatı ise Askeri Rüştiye`sinde sağlam bir eğitim ardından, Manastır Askeri İdadisinde yıl 1896, aile hayatından uzakta eğitim hayatına devam etmiştir. Bu okulda matematikte üstün başarı göstermiş, Fransızca’yı iyi düzeyde öğrenmiştir. Örnek ve başarılı bir öğrenci olan Atatürk sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin sevgisini hemen kazanmıştır. 1898`de Selanik tatili ardından İstanbul’da Harbiye Mektebi’nde yüksek öğrenime başlar.

Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar

1- Trablusgarp Savaşı İtalya ile 19. yüzyıl sonlarında başlamış. İtalya gözünü Trablusgarp’a dikmiş, İtalya, İngiltere ve Fransa ‘yı yanına çekmiş, Osmanlı’ya savaş ilan etmiştir.

2- Balkan Savaşları; balkanlarda bulunan 4 devlete karşı (Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan) Osmanlı’nın savaşıdır. Osmanlı yenilmiş, Lontra Antlaşması ile balkan toprağı Trakya kaybedilmiştir.

3- Çanakkale Savaşı; başarılı cepheler ile tarihe geçen savaştır. Çanakkale’yi geçemeyen Fransa ve İngiltere, Anafartalar Arıburnu’ndan 8-9 Ocak 1916`da Türk Ordusu tarafından püskürtülmüşlerdir.

4- Türk Kurtuluş Savaşı, Yunanlılar, Bursa, Uşak, Eskişehir ve Afyon’a hareket ederler. Savaşı bastırmak amacı ile Kemal Atatürk, milletin maküs talihini değiştiren zafer sözleri ile tarihin önemli savaşları arasında yerini almıştır.

5- Sakarya Savaşı; İnönü`de ikinci kez Yunanlı saldırısı gerçekleşir ve Türk Ordusu askeri ve politika bakımından Yunanlıları püskürttüğü savaştır.

Atatürk Hangi Savaşta Hangi Rütbeyi Kazandı?

Teğmen = Harp Okulu’nda

Kurmay Yüzbaşı = Harp Akademisinde

Binbaşı = Trablusgarp Savaşı sonrası)

Yarbay = Askeri Ateşelikte

Albay = Çanakkale

General = Çanakkale Savaşı

Maraşellik = Sakarya Meydan Müharebesi ve Gazilik ünvanlarını almıştır.

Atatürk İlke Ve İnkılapları Atatürk İlkeleri kısaca;

Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık ilkeleridir.

İnkılap ve ilkeleri birbirine karıştırılmamalıdır. İlkeler, Türk milletinin temel hazinesi ve yol haritasıdır.

Atatürk İnkılapları ise; Sosyal alan ve hayatta yapılan, Siyasal alanda, Eğitim alanlarında, Hukuk alanlarında, Ekonomik ve Ticari alanda yapılan değişiklikleri ve düzenlemeleri kapsar. Türk milleti için inkılaplar birçok anlamda gelişme, ilerleme ve başarı yolunda büyük ve olumlu sonuçlar doğurmuştur.

İlgili Makaleler


2 Yorum

  1. Mustafa okula başlayacaktı. Babası Ali Rıza Bey oğlunun laik eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu’na gitmesini istiyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir