Amasya Genelgesi Maddeleri Nelerdir?

Amasya Genelgesi Maddeleri Nelerdir?

Milli mücadele üzerine çalışmalarda bulunan Atatürk, ilk etapta 12.06.1919 tarihinde Havza’da arkadaşları ile beraber toplanarak birtakım kararlar almaya çalışmışlardı. Akabinde başta Atatürk olmak üzere Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, 21 Haziran günü Amasya’ya geçerek ülke içerisinde bulunan tüm mülki amir ve askeri komutanlara telgraf çekerek durum ile ilgili toplanma bilgileri vermişti. Toplanacak organizasyon sırasında milli mücadele hakkında bilgiler verilerek bu mücadelenin amacı, gerekçeleri ve en önemlisi neden yapılması gerektiğinden konuşulmuştu. Bu toplantı sırasında konuşulanlar ileri bir süreç içerisinde İstanbul’u işgal eden itilaf devletlerinin kulağına kadar gitmiş, toplantının içeriğinden hiç hoşlanılmadığından bahsedilmişti. Bunun üzerine itilaf devletlerinin İstanbul Hükümeti üzerindeki baskıları artmış, Mustafa Kemal’in derhal İstanbul’a çekilmesi gerektiği üzerine bildiriler dağıtılmıştı. Amasya Genelgesi içerisinde nelerin konuşulduğunu, Amasya Genelgesi Maddeleri Nelerdir? hakkında bilgiler verecek olursak;

Maddeler Halinde Amasya Genelgesi

  • Amasya Genelgesinin en önemli toplantılardan birisi olmasındaki ana etmen; bu toplantıda vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir maddesinde yer aldığıdır.
  • Bu genelge ile alınan ortak kararlardan birisi de İstanbul Hükümetinin millet üzerindeki sorumluluklarının yerine getirmediğini, milletin yok olmuş gibi görünmesine neden olduğu gözlemlenmiştir.
  • Bağımsızlığa gidilecek yolun milletin istiklalini yine milettin azim ve kararı ile kurtulacağından bahsedilmiştir.
  • Bu toplantı sonrasında Anadolu’nun en güvenli şehirlerinden olan Sivasta bir kongre toplanma kararı alınmıştır.
  • Sivasta yapılacak kongre için her ilden 3 adet temsilcinin belirlenmesi gerektiğini ve mümkün olduğunda en hızlı şekilde Sivasa gelmesi kararlaştırılmıştır. Seçilen kişilerin ekip tarafından güvenilir olduklarının kanıtlanmaları istenmiştir.
  • Milli Mücadele konusunun kesinlikle milli bir sır olarak saklanması gerektiği, temsilcilerin yapacakları seyahatler sırasında kimliklerini kesinlikle gizli tutmaları emredilmiştir.

Milli mücadele üzerine en temel konuların konuşulduğu, vatan ve iradenin ayaklar altına alındığını kabul eden bu meclis üyeleri, başta bölgesel olmak üzere tüm Anadolu’yu tek çatı altında toplamaya karar vermişlerdir. Amasya Genelgesi, Sivas kongresinin gerçekleşebilmesini sağlayarak Cumhuriyetin kurulabilmesine büyük öncülük etmiştir. Gelecek nesiller, bu kongrelerin anlamlarını, taşıdıkları ükleri ve bulunduğumuz toprakların nasıl bağımsızlık mücadelesi ile kazanıldığını ancak bu yollar ile öğrenebilirler.

İlgili Makaleler


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir